Praktische zaken

Procedure

Ik vind het belangrijk om op maat te werken, zodat ik echt specifiek kan inspelen op dat wat jouw zoon of dochter nodig heeft. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een klik is, dat er aan alle kanten een positief gevoel is. Daarom werk ik altijd eerst met een intake. Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we ook wat er aan de hand is, bekijken we wat ik voor jullie kan doen en kom ik met een plan. Natuurlijk neem ik ook mee wat jij en je zoon of dochter belangrijk vinden en als voorkeur hebben (bijvoorbeeld juist in een groep of juist individueel). Dit intakegesprek is gratis. Na dit gesprek heb je ook een duidelijk beeld van wat we gaan doen en welke kosten hierbij komen kijken. Klik hier om een intake te plannen.

Zowel de STA STERK training als de FAALANGST de BAAS training kunnen in groepjes, in duo’s of individueel gevolgd worden. Houd altijd in het achterhoofd dat alles in overleg plaatsvindt en dat je zoon of dochter en zijn of haar leerwens voorop staan.


Groepstraining

Ik vind het van groot belang dat je kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt bij mij. Dit geldt dus ook tijdens de groepstraining. Wat ik ook belangrijk vind is dat er voldoende tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht en eigen inbreng. Daarom werk ik met kleine groepjes van maximaal 6 deelnemers. Bij de indeling van de groepen houd ik vanzelfsprekend rekening met de leeftijd, sekse en de leerwens.

Een groepstraining is als volgt opgebouwd:

 • Intakegesprek met ouder(s) en je kind van een half uur tot een uur
 • 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur voor je zoon of dochter
 • 2 ouderbijeenkomsten voor ouders en leerkrachten: na les 1 en les 5
 • Les 10 wordt feestelijk afgesloten: alle ouders en geïnteresseerden worden uitgenodigd zodat de deelnemers kunnen laten zien wat ze geleerd hebben
 • Indien gewenst is er de mogelijkheid tot een follow-up een aantal maanden na de training.


Individuele training

Het is ook mogelijk om een individueel traject te volgen. Tijdens zo’n traject is het ook mogelijk een combinatie te maken van de beide trainingen, zodat ik mijn aanbod nog beter kan laten aansluiten bij dat wat jouw zoon of dochter nodig heeft.

Er zijn diverse praktische of inhoudelijke overwegingen om hiervoor te kiezen. Soms heeft een deelnemer bijvoorbeeld extra aandacht nodig op een bepaald gebied. Het kan ook zo zijn dat de stof uit een groepstraining niet voldoende aansluit op de leervraag je zoon of dochter. Of dat de nood zo hoog is en het fijn is als je kind snel ondersteuning krijgt. Het is namelijk zo dat een individueel traject vaak op korte termijn kan starten, terwijl een groepstraining nog enkele weken op zich kan laten wachten. Of dat het moment van de groepstraining niet uitkomt. Individuele lessen worden in altijd overleg gepland.

De individuele training is als volgt opgebouwd:

 • Intake gesprek met ouder(s) en je kind van een half uur tot een uur
 • Bijeenkomsten van c.a. 75 minuten voor je zoon of dochter
 • Vaak zijn 6 tot 8 bijeenkomsten voldoende om de leerwens van je zoon of dochter te bereiken
 • Er is intensiever oudercontact bij haal- en brengmomenten. Ook is er de mogelijkheid voor ouders om aan te sluiten bij een ouderavond van een groepstraining
 • Indien gewenst is er de mogelijkheid tot een follow-up een aantal maanden na de cursus


Duo training

Tevens kan ervoor gekozen worden om in duo’s te trainen. Zo kunnen de voordelen van beide vormen gecombineerd worden: samen met een ander trainen en een individualistisch karakter. Het is dan uiteraard wel zo dat de leerwens van beide deelnemers overeenkomen én dat het klikt tussen hen zodat ze samen kunnen groeien.

De duo training is als volgt opgebouwd:

 • Intake gesprek met ouder(s) en deelnemer van een half uur tot een uur
 • Bijeenkomsten van c.a. 75 minuten voor de deelnemers
 • Vaak zijn 6 tot 8 bijeenkomsten voldoende om de leerwens van je zoon of dochter te bereiken
 • Er is intensiever oudercontact bij haal- en brengmomenten. Ook is er de mogelijkheid voor ouders om aan te sluiten bij een ouderavond van een groepstraining
 • Indien gewenst is er de mogelijkheid tot een follow-up een aantal maanden na de cursus

 

Aangezien ik op maat werk, kan er ook gekozen worden voor een combinatie van de verschillende trainingsvormen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van je zoon of dochter.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met me op.