Aanbod voor scholen

Met ingang van dit nieuwe schooljaar is ook de nieuwe wet ‘Sociale Veiligheid op School’ ingegaan. Dit houdt in dat scholen vanaf 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zijn om voor elke leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen. Dit houdt ook in dat op elke school een vast aanspreekpunt aanwezig moet zijn voor ouders, leerlingen en leerkrachten. deze persoon draagt ook de zorg voor de coördinatie van het anti-pest beleid.

Ik bied twee anti-pest programma’s aan, namelijk ‘Sta Sterk op School‘ en ‘Omgaan met Elkaar‘. Tevens geef ik studiedagen, workshops en themabijeenkomsten. Daarnaast kunt u mij inzetten bij de (her)ontwikkeling van het anti-pest beleid op uw school.

Wilt u naar aanleiding van de gegeven informatie meer weten, of heeft u vragen over kosten, inhoud en aanmelding? Aarzel dan niet om contact op te nemen.