Omgaan met Elkaar

Het anti-pest programma ‘Omgaan met Elkaar’ van Stichting Omgaan met Pesten bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  • Workshops voor professionals
  • Themabijeenkomst voor ouders
  • Het leerlingprogramma ‘Omgaan met Elkaar’


Leerlingprogramma ‘Omgaan met Elkaar’
‘Omgaan met Elkaar voor leerlingen’ is een anti-pest programma voor de hele klas. In een groep kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een iets positievere rol, zal het pesten in de klas afnemen.

De groep leert in 8 lessen in twee veilige subgroepen anders met elkaar om te gaan. Hierdoor wordt een negatief groepsproces doorbroken en vermindert het pesten sterk.


Themabijeenkomst voor ouders

De themabijeenkomst voor ouders bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur voor alle ouders van de leerlingen van de school. In de bijeenkomst krijgen ouders kennis aangereikt over pesten. Daarnaast wordt aan de ouders handvatten gegeven om hun eigen rol bij het voorkomen en stoppen van pestgedrag goed te kunnen vervullen.


Workshops voor professionals
De twee workshops voor professionals duren ieder 3 uur en vinden plaats voor de start van ‘Omgaan met Elkaar voor leerlingen’. In de eerste workshop wordt onder andere het volgende behandeld: rollen in een groep, signalen van pesten bij leerlingen, preventie en handelen bij pesten in de klas/school. De tweede workshop is een training gericht op het ontwikkelen van gespreksvaardigheden.


‘Omgaan met Elkaar’ is voor leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Het is uiteraard mogelijk het hierboven genoemde aanbod aan te passen op de kennis en expertise die u al in huis heeft.

Klik hier voor de folder over het anti-pest programma Omgaan met Elkaar

Wilt u naar aanleiding van de gegeven informatie meer weten of heeft u vragen over bijvoorbeeld de kosten en de verschillende mogelijkheden? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.