Sta Sterk op School

‘Sta Sterk op School‘ is een anti-pest programma van Stichting Omgaan met Pesten dat bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur voor een subgroep van maximaal 8 leerlingen uit een klas, bestaande uit buitenstaanders en slachtoffers. Op basis van een vragenlijst, die wordt afgenomen in de groep, worden in samenspraak met de leerkracht de leerlingen voor het programma uitgekozen. 

‘Sta Sterk op school’ is ontwikkeld vanuit het perspectief dat verschillende pestrollen andere vaardigheden nodig hebben om het pesten te kunnen stoppen. Bij slachtoffers en buitenstaanders ligt de nadruk op het vergroten van de sociale weerbaarheid en assertiviteit. 
Uit onderzoek blijkt dat buitenstaanders wel tegen pesten zijn, maar niet weten hoe ze effectief kunnen ingrijpen en dat vaak niet durven. Zij kunnen een zeer positieve rol in een groep spelen als zij dit leren. Bij ‘Sta Sterk op School’ wordt deze leerlingen vanaf de basis geleerd om positief en krachtig voor zichzelf en een ander op te komen. Hierdoor wordt een negatief groepsproces doorbroken en vermindert het pesten sterk. Op twee ouderavonden worden ouders van de leerlingen die deelnemen aan ‘Sta Sterk op School’ geïnformeerd over hoe zij hun kind in de thuissituatie kunnen begeleiden bij het gedragsveranderingsproces. 

Het programma ‘Sta Sterk op school’ is gebaseerd op de Sta Sterk training, die eind januari 2013 is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. En het is een programma voor leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Om pesten in een school effectief aan te pakken is het nodig dat alle positieve krachten worden gebundeld. Het is belangrijk dat beroepskrachten up-to-date kennis hebben en meer handelingsbekwaam zijn als het om pesten gaat. Ook kunnen alle ouders een positieve rol spelen als zij meer weten over ‘wat te doen’ en samen met de school optreden. Lees verder over studiedagen voor leerkrachten en themabijeenkomsten voor ouders.

Klik hier voor de folder over het anti-pest progamma Sta Sterk op School

Wilt u naar aanleiding van de gegeven informatie meer weten of heeft u vragen over bijvoorbeeld de kosten en de verschillende mogelijkheden? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.