Studiedagen, workshops, themabijeenkomsten en lezingen

Studiedagen, workshops, themabijeenkomsten en lezingen zijn een mooie manier om een thema onder de aandacht te brengen, bespreekbaar te maken en/of om handvatten mee te geven aan de deelnemers.

Ik organiseer studiedagen, workshops, lezingen en themabijeenkomsten voor zowel kinderen als volwassenen over diverse thema’s rondom assertiviteit, weerbaarheid, zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf en een ander en omgaan met pesten.


Themabijeenkomsten en lezingen

Wilt u een themabijeenkomst, ouderavond of lezing organiseren? Daar kan ik u bij helpen. Ik organiseer ouderavonden, lezingen en themabijeenkomsten voor zowel kinderen als volwassenen over diverse thema’s rondom assertiviteit, weerbaarheid, zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf en een ander en omgaan met pesten.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Verschil tussen plagen en pesten
  • Rollen in een groep bij een pestprobleem
  • Signaleren van pesten
  • Handelen bij pesten
  • Complimenten geven en ontvangen
  • Positief denken en het maken van helpende gedachten
  • Zeggen waar je last van hebt (feedback geven)
  • Digitaal pesten
  • Faalangst

Lees hier verder over ouderavonden.

De concrete inhoud wordt uiteraard in overleg samengesteld, net als de duur. De avond wordt door mij naar uw wensen op maat gemaakt.


Studiedagen en workshops

De studiedagen en workshops die ik organiseer gaan over diverse thema’s rondom assertiviteit, opkomen voor jezelf en een ander, zelfvertrouwen en omgaan met pesten en kunnen voor kinderen en volwassenen ontwikkeld worden.

Zo heb ik bijvoorbeeld verschillende studiedagen gegeven aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers om hen van up to date kennis te voorzien en in te gaan op de handelingsmogelijkheden als het om pesten gaat. En deze bij de deelnemers te vergroten.

Hieronder volgen drie voorbeelden van een mogelijke workshop met leerlingen.

Workshop verschil plagen en pesten
Tijdens deze workshop staan we stil bij het verschil tussen plagen en pesten. Ook komen tijdens deze workshop de gevolgen van plagen en pesten aan bod, het belang van het aangeven van grenzen met behulp van ‘zeggen waar je last van hebt’.

Workshop rollen en houding
Tijdens deze workshop staan we stil bij de verschillende rollen die er zijn bij het pesten. Ook wordt aandacht besteedt aan hoe je sterk kunt staan en hoe je kunt reageren als er gepest wordt. Hierdoor wordt inzichtelijk dat je op grofweg 3 manieren kunt reageren, namelijk sub-assertief, agressief en assertief.

Workshop grenzen
Tijdens deze workshop worden kinderen zich bewust van hun grens en leren zij hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan.

De studiedagen, workshops, themabijeenkomsten en lezingen kunnen worden ingezet voor diverse doelgroepen. Denk hierbij aan leerlingen, ouders en andere beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken. Dit zijn bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers, overblijfkrachten of trainers sportvereniging.

Zoals genoemd werk ik altijd graag op maat, dus in overleg met u worden de concrete inhoud en tijdsduur vastgesteld. Graag denk ik met u mee! Aarzel dus niet om contact op te nemen.

Reactie IB’er Marloes van Tetering      Basisschool Pater van der Geld te Waalwijk:

“Samen met Sanne hebben wij op school een informatieavond verzorgd voor team en ouders. Het was heel prettig om dit samen te doen. Sanne is vooraf op school gekomen om onze wensen door te spreken. Welke informatie willen wij wel of niet in de presentatie terug zien? Welke termen gebruiken wij op school? Wat is het beleid van de school? Welke stellingen willen we gebruiken om met ouders in gesprek te gaan? Op deze manier kon Sanne een presentatie maken die op maat was voor onze school. Haar informatie was heel duidelijk en helder voor alle aanwezigen. Het onderdeel met de stellingen is als heel waardevol ervaren door zowel ouders als teamleden. Fijn om eens tijd te hebben om samen van gedachten te wisselen. Naast de informatie vanuit Sanne heb ik vanuit school ons beleid met betrekking tot een veilig leefklimaat kunnen presenteren. Hierdoor hebben de ouders een compleet beeld gekregen en zijn zij vol tevredenheid naar huis gegaan. Wij hebben de samenwerking met Sanne als heel prettig ervaren.”

Reactie ouders naar aanleiding van een themabijeenkomst:

“Ontzettend helder”, “Fijn dat er zoveel afwisseling was!”, “Ik vond het erg leerzaam, fijn om te weten hoe ik pesten kan signaleren”, “Verhelderend en transparant”, “Boeiend”, “Heel interessant, pesten is een goed onderwerp om onder de aandacht te brengen en dat is op deze avond op een prettige, duidelijke wijze gebeurd”, “Ik heb geen nieuwe dingen gehoord, maar ik vind het prettig (en nodig) dat dit onderwerp in the picture staat”.

Reactie deelnemers studiedag:

“Dank je wel voor je inspirerende workshop Pesten. Wij als team hebben vele handvatten mogen ontvangen, maar bovenal persoonlijk mogen beleven wat het is om gepest te worden/pester te zijn of begeleider hierin. Met name de veilige omgeving die je creëerde, zorgde voor veel input tijdens de rollenspellen.”
Teamleider kinderdagopvang

“Sanne, ik kijk met een zeer positief gevoel terug op de studieochtend die jij hier voor ons team van leerkrachten georganiseerd hebt. Ik ben blij dat het doel behaald is. Ik had niet verwacht dat het thema pesten zo bij ons onder het team van leerkrachten speelde en we hebben allen genoeg handvatten gekregen om dit verder op te pakken en hiermee aan de slag te gaan!”
Intern begeleider op een basisschool