Wie ben ik

Mijn naam is Sanne Reijnders en ik ben anti-pest expert en trainer Omgaan met Pesten.

Sanne ReijndersIk ben zelf als kind jarenlang gepest. Uit eigen ervaring weet ik hoe het voelt om gepest te worden: de machteloosheid, de pijn en de angst om naar school te gaan. En het verdriet en de onzekerheid die hier bij komen kijken.

De negatieve gevolgen van pesten zijn groot, zeker als het maanden of zelfs jaren doorgaat. Het is zo ontzettend belangrijk dat kinderen leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en goed te leren reageren op vervelende situaties zoals pesten. Maar net zo belangrijk is het dat kinderen positief over zichzelf leren denken en (weer) goed in hun vel komen te zitten.

Ook wanneer ik als leerkracht voor de klas sta, vind ik het ontzettend belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Omdat ik vond dat er op het gebied van sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen en omgaan met pesten nog veel winst te behalen is voor kinderen en jongeren, heb ik me laten omscholen bij Stichting Omgaan met Pesten tot Trainer Omgaan met Pesten. Tevens heb ik een bijscholingscursus gevolgd over omgaan met faalangst: “Faalangst de Baas”. Om ook scholen, leerkrachten en andere beroepskrachten te kunnen helpen, met bijvoorbeeld hun antipest beleid, het vergroten van hun handelingsbekwaamheid of met de anti-pest programma’s ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’, heb hiervoor de opleiding Anti-Pest Projecten gevolgd, ook bij Stichting Omgaan met Pesten.

Mijn passie ligt bij het helpen van kinderen van 7 tot 12 jaar die worstelen met lastige situaties, zoals pesten, onzekerheid, omgaan met elkaar en faalangst om weerbaarder te worden, zodat ze beter in hun vel komen te zitten en met meer zelfvertrouwen deze problemen zelf kunnen oplossen en er geen last meer van hebben. Dit doe ik door het geven van trainingen, die individueel en in een groep gevolgd kunnen worden. Tijdens deze trainingen richt ik mijn aandacht ook op de ouders, zodat zij hun kind dagelijks kunnen ondersteunen. Daarnaast geef ik ouderavonden, thema bijeenkomsten en workshops, aan kinderen en ouders.

Tevens zet ik me in op scholen. Zo leer ik leerkrachten en andere beroepskrachten die met kinderen werken hoe ze pesten kunnen voorkomen en aanpakken binnen in hun klas, op hun school en binnen hun organisatie. Dit doe ik door middel van voorlichting, studiedagen, anti-pestprojecten binnen klassen en door op schoolniveau mee te werken aan het anti-pest beleid.

Op maat werken vind ik heel belangrijk, want iedereen heeft andere behoeften en leerwensen. Door hierop in te spelen en gebruik te maken van de praktijksituaties van jouw zoon of dochter zal alles bij hem of haar beter beklijven.

Ik kan je zoon of dochter helpen met leerwensen als: leren opkomen voor zichzelf, omgaan met pesten, omgaan met onzekerheid of eenzaamheid. Omgaan met veranderingen of tegenspoed (bijvoorbeeld bij scheiding of verhuizing) vrienden maken, nee zeggen of hulp vragen.

Heb je vragen of wil je meer weten? Heeft jouw zoon of dochter net een andere leerwens of leeftijd? Neem gerust contact met me op. Samen kijken we welke wat het beste bij jullie past.